יום שישי, 4 במרץ 2011

החרם על אמנים משתמטים

בסוף חודש פברואר נדחתה ברוב גדול הצעת חוק החרם על אמנים „משתמטים“ – אמנים שלא שירתו בצה״ל או עשו שירות לאומי. אמנם הצעת החוק נדחתה, ולטעמי בצדק, אך ניתן להבין את ההגיון שעמד מאחוריה. כמו כן, אני סבור שהיא מדגימה היטב את ההבדל בין הפעולות שאזרח יכול לנקוט לקידום נושא מסויים לפעולות שממשלה יכולה לנקוט – האזרח יכול במקרים רבים להחמיר יותר מאשר הממשלה יכולה.